array(50) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(49622587)
  ["title"]=>
  string(41) "Amis de la fée renoncule et de la forêt"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/500_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/49/62/25/220_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/49/62/25/240_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/500_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/1000_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(49622587)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/160_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/110_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-49622587-amis-de-la-f-e-renoncule-et-de-la-for-t.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/110_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/160_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/49/62/25/240_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/500_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/500_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/1000_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/49/62/25/240_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/160_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/500_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/62/25/1000_F_49622587_EG98ZuNPgLHm1SMiwtRF07ogZGd9KLUO.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(47907231)
  ["title"]=>
  string(16) "Fée et papillon"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/500_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/47/90/72/220_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/47/90/72/240_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/500_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/1000_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(47907231)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/160_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/110_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(82) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-47907231-f-e-et-papillon.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/110_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/160_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/47/90/72/240_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/500_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/500_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/1000_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/47/90/72/240_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/160_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/500_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/90/72/1000_F_47907231_VJKGnrIB6juwfp4cTkplhUl8RR7ZM09i.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(54934465)
  ["title"]=>
  string(22) "Jeune belle femme fée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/500_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/54/93/44/220_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/93/44/240_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/500_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/1000_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(54934465)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/160_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/110_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(88) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-54934465-jeune-belle-femme-f-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/110_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/160_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/93/44/240_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/500_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/500_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/1000_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/93/44/240_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/160_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/500_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/93/44/1000_F_54934465_o3aHUIN47RhdAsl2hwE0lewD0iFuAlTo.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(55073652)
  ["title"]=>
  string(23) "Fée et dragon de glace"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/500_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/55/07/36/220_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/07/36/240_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/500_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/1000_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(55073652)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/160_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/110_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(89) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-55073652-f-e-et-dragon-de-glace.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/110_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/160_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/07/36/240_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/500_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/500_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/1000_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/07/36/240_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/160_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/500_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/07/36/1000_F_55073652_8tlJfeSUPoCE3zqLoXP6pueXup6Zl09j.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(54343675)
  ["title"]=>
  string(14) "Fée Renoncule"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/500_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/54/34/36/220_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/34/36/240_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/500_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/1000_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(375)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(54343675)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/160_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/110_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(80) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-54343675-f-e-renoncule.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/110_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/160_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/34/36/240_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/500_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/500_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/1000_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/34/36/240_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/160_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/500_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/34/36/1000_F_54343675_n2ZypQNAqTHyGqautR9l84FWQqnlQLF4.jpg"
  ["width"]=>
  int(375)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.75)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(48894877)
  ["title"]=>
  string(20) "Fée et petit dragon"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/500_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/89/48/220_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/89/48/240_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/500_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/1000_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(48894877)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/160_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/110_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(86) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-48894877-f-e-et-petit-dragon.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/110_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/160_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/89/48/240_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/500_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/500_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/1000_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/89/48/240_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/160_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/500_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/89/48/1000_F_48894877_NLg5wJy7eU3wxtKBoBdr3uHHm5wu3luH.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(11746138)
  ["title"]=>
  string(15) "HAVRE DES FÉES"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/500_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/11/74/61/220_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/11/74/61/240_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/500_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/1000_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(11746138)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/160_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/110_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(81) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-11746138-havre-des-f-es.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/110_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/160_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/11/74/61/240_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/500_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/500_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/1000_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/11/74/61/240_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/160_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/500_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/11/74/61/1000_F_11746138_x1xE5k5VQFpKsOXEPPPVzR0p4kVlnypb.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(40582121)
  ["title"]=>
  string(29) "Illustration de dessin animé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/500_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/40/58/21/220_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/40/58/21/240_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/500_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/1000_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(445)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(40582121)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/160_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/110_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(94) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-40582121-illustration-de-dessin-anim.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/110_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/160_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/40/58/21/240_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/500_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/500_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/1000_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/40/58/21/240_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/160_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/500_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/40/58/21/1000_F_40582121_bge1VsTLTWV3CpPdLoI22fSTgwM7M7an.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(445)
  ["ratio"]=>
  float(1.123595505618)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(55069835)
  ["title"]=>
  string(36) "Fille s& 39 est perdue dans les bois"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/500_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/55/06/98/220_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/06/98/240_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/500_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/1000_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(383)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(55069835)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/160_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/110_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(99) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-55069835-fille-s-est-perdue-dans-les-bois.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/110_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/160_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/06/98/240_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/500_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/500_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/1000_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/06/98/240_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/160_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/500_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/06/98/1000_F_55069835_lyA0RtXVHJbM1xH0BywpB5YONg6zkT5M.jpg"
  ["width"]=>
  int(383)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.766)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(53932214)
  ["title"]=>
  string(41) "L& 39 eau de la vie - Prince ou princesse"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/500_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/53/93/22/220_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/53/93/22/240_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/500_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/1000_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(440)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(53932214)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/160_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/110_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(102) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-53932214-l-eau-de-la-vie-prince-ou-princesse.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/110_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/160_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/53/93/22/240_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/500_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/500_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/1000_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/53/93/22/240_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/160_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/500_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/93/22/1000_F_53932214_rkdWwR9PUqyauWpHWDlbZRmyebwBFw8x.jpg"
  ["width"]=>
  int(440)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.88)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(49224032)
  ["title"]=>
  string(34) "Carte de voeux à la Saint-Patrick"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/220_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/240_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/1000_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(354)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(49224032)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/160_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/110_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-49224032-carte-de-voeux-la-saint-patrick.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/110_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/160_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/240_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/1000_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/240_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/160_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/1000_F_49224032_Utm5bvg0eRJ5M3AMjEUgK8qZNrl4cfFx.jpg"
  ["width"]=>
  int(354)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.708)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(49224039)
  ["title"]=>
  string(12) "fée magique"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/220_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/240_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/1000_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(458)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(49224039)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/160_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/110_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(78) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-49224039-f-e-magique.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/110_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/160_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/240_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/1000_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/49/22/40/240_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/160_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/500_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/22/40/1000_F_49224039_mGJtfVynXZXiFtg6XWUzSpIGmdJlyKfb.jpg"
  ["width"]=>
  int(458)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.916)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(55206137)
  ["title"]=>
  string(15) "Doux petit elfe"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/500_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/20/61/220_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/20/61/240_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/500_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/1000_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(55206137)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/160_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/110_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(82) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-55206137-doux-petit-elfe.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/110_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/160_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/20/61/240_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/500_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/500_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/1000_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/20/61/240_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/160_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/500_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/20/61/1000_F_55206137_5kamh8pf7E421xPZXE1iHGFmoHf17hS2.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(55139554)
  ["title"]=>
  string(17) "douce petite fée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/500_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/13/95/220_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/13/95/240_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/500_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/1000_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(400)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(55139554)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/160_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/110_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(83) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-55139554-douce-petite-f-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/110_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/160_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/13/95/240_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/500_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/500_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/1000_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/13/95/240_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/160_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/500_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/13/95/1000_F_55139554_tZpnxzrwtPTaMlyoBL9HEC7RvvkAP178.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(400)
  ["ratio"]=>
  float(1.25)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(50406648)
  ["title"]=>
  string(31) "Trois nains nettoient le jardin"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/500_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/40/66/220_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/40/66/240_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/500_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/1000_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(420)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(50406648)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/160_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/110_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-50406648-trois-nains-nettoient-le-jardin.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/110_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/160_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/40/66/240_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/500_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/500_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/1000_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/40/66/240_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/160_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/500_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/40/66/1000_F_50406648_2SIIkdCNo8c5i9p9qeNhZqqHrhRMvw3o.jpg"
  ["width"]=>
  int(420)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.84)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(54663037)
  ["title"]=>
  string(5) "Elfes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/500_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/54/66/30/220_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/66/30/240_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/500_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/1000_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(54663037)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/160_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/110_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(72) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-54663037-elfes.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/110_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/160_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/66/30/240_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/500_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/500_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/1000_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/54/66/30/240_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/160_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/500_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/66/30/1000_F_54663037_JUsZPqpo5rkXjdR0TdHiwoj7dZCa3HUD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(28402753)
  ["title"]=>
  string(18) "magicien espiègle"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/500_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/28/40/27/220_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/28/40/27/240_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/500_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/1000_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(28402753)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/160_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/110_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(84) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-28402753-magicien-espi-gle.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/110_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/160_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/28/40/27/240_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/500_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/500_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/1000_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/28/40/27/240_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/160_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/500_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/28/40/27/1000_F_28402753_1J9YZ8SZzhEAJPmfafDoCK4l8FOUfmQW.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(44840119)
  ["title"]=>
  string(15) "gnome et plaque"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/500_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/84/01/220_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/84/01/240_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/500_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/1000_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(455)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(44840119)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/160_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/110_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(82) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-44840119-gnome-et-plaque.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/110_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/160_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/84/01/240_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/500_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/500_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/1000_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/84/01/240_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/160_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/500_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/84/01/1000_F_44840119_QtQIFLV8dacgsKQ5I4cSz9Q0i6jesfs9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(455)
  ["ratio"]=>
  float(1.0989010989011)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(43073798)
  ["title"]=>
  string(18) "fée dans les bois"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/500_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/43/07/37/220_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/43/07/37/240_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/500_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/1000_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(43073798)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/160_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/110_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(84) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-43073798-f-e-dans-les-bois.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/110_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/160_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/43/07/37/240_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/500_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/500_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/1000_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/43/07/37/240_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/160_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/500_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/07/37/1000_F_43073798_TiG524RaykZBBxfVEHpFNNlckaLw4jBN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(45313949)
  ["title"]=>
  string(19) "Gnome, illustration"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/500_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/45/31/39/220_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/45/31/39/240_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/500_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/1000_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(458)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(45313949)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/160_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/110_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(85) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-45313949-gnome-illustration.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/110_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/160_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/45/31/39/240_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/500_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/500_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/1000_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/45/31/39/240_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/160_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/500_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/45/31/39/1000_F_45313949_p399MVBkfDYeChfpGVCZ6gjD4DTvXLLD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(458)
  ["ratio"]=>
  float(1.0917030567686)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(42557623)
  ["title"]=>
  string(4) "elfe"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/500_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/42/55/76/220_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/42/55/76/240_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/500_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/1000_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(42557623)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/160_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/110_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(71) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-42557623-elfe.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/110_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/160_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/42/55/76/240_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/500_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/500_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/1000_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/42/55/76/240_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/160_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/500_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/76/1000_F_42557623_BLrkmVKHUZ9ELnggIVmVQNpMkAjTIOFK.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(42557556)
  ["title"]=>
  string(6) "visage"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/500_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/42/55/75/220_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/42/55/75/240_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/500_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/1000_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(42557556)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/160_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/110_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(73) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-42557556-visage.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/110_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/160_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/42/55/75/240_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/500_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/500_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/1000_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/42/55/75/240_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/160_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/500_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/55/75/1000_F_42557556_fyBL0HbfsxCP78yXtFaRRa5sys0rjIiF.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15091071)
  ["title"]=>
  string(17) "Forêt Fleur Fée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/500_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/15/09/10/220_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/10/240_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/500_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/1000_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15091071)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/160_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/110_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(82) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15091071-for-t-fleur-f-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/110_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/160_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/10/240_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/500_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/500_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/1000_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/10/240_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/160_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/500_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/10/1000_F_15091071_bOueJot2PoqIVeuUnXHsPC0qDzQ8sDhK.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15089565)
  ["title"]=>
  string(10) "Fée Verte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/500_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/08/95/220_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/08/95/240_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/500_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/1000_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(386)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15089565)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/160_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/110_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(76) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15089565-f-e-verte.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/110_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/160_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/08/95/240_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/500_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/500_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/1000_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/08/95/240_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/160_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/500_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/08/95/1000_F_15089565_DeC6jbxx7jSsYg6dYccwm4JPq8EfDDyH.jpg"
  ["width"]=>
  int(386)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.772)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(35538423)
  ["title"]=>
  string(14) "Nain de jardin"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/500_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/35/53/84/220_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/35/53/84/240_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/500_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/1000_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(35538423)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/160_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/110_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(81) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-35538423-nain-de-jardin.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/110_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/160_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/35/53/84/240_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/500_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/500_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/1000_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/35/53/84/240_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/160_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/500_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/35/53/84/1000_F_35538423_bGwlOfEXCpghnEIy9HnjKBoW4o2hWLTx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(6046583)
  ["title"]=>
  string(6) "Gnomes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/220_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(389)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(6046583)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/110_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(72) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-6046583-gnomes.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/110_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046583_dNfYPE07BdGMyrILNBI0KA5df0MjHayl.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(389)
  ["ratio"]=>
  float(1.2853470437018)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(25524912)
  ["title"]=>
  string(31) "lutin sur champignon vénéneux"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/500_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/25/52/49/220_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/25/52/49/240_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/500_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/1000_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(479)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(25524912)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/160_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/110_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(96) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-25524912-lutin-sur-champignon-v-n-neux.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/110_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/160_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/25/52/49/240_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/500_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/500_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/1000_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/25/52/49/240_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/160_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/500_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/25/52/49/1000_F_25524912_Xn9gJzIUv2Lqbp2G1tHCOZK3eXUPZvEx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(479)
  ["ratio"]=>
  float(1.0438413361169)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15090585)
  ["title"]=>
  string(15) "Flyers de fées"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/220_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/240_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/1000_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15090585)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/160_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/110_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(81) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15090585-flyers-de-f-es.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/110_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/160_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/240_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/1000_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/240_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/160_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/1000_F_15090585_8EmfTcHrFFvgZ0OBP7x6V0qwMktcpR6n.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(14938212)
  ["title"]=>
  string(25) "Fée Fleur Violette Verte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/500_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/93/82/220_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/93/82/240_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/500_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/1000_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(14938212)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/160_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/110_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(91) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-14938212-f-e-fleur-violette-verte.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/110_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/160_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/93/82/240_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/500_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/500_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/1000_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/93/82/240_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/160_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/500_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/82/1000_F_14938212_0u3W4k2QnRmwsfhSllTosnTkUmPgSRII.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(14938747)
  ["title"]=>
  string(16) "Fée d& 39 été"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/500_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/93/87/220_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/93/87/240_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/500_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/1000_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(365)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(14938747)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/160_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/110_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(74) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-14938747-f-e-d-t.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/110_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/160_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/93/87/240_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/500_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/500_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/1000_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/93/87/240_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/160_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/500_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/87/1000_F_14938747_KGggw5jLmGngBBEimf3B9jwoIxneTFNe.jpg"
  ["width"]=>
  int(365)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.73)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15090122)
  ["title"]=>
  string(10) "deux fées"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/220_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/240_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/1000_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15090122)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/160_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/110_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(76) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15090122-deux-f-es.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/110_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/160_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/240_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/1000_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/240_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/160_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/1000_F_15090122_pa5bNPXpWbLSucIZyjjgZVuSubvbLvL1.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(26839838)
  ["title"]=>
  string(58) "Elfe aux champignons-bébé gobelin et champignons-vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/500_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/26/83/98/220_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/26/83/98/240_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/500_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/1000_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(448)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(26839838)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/160_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/110_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(122) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-26839838-elfe-aux-champignons-b-b-gobelin-et-champignons-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/110_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/160_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/26/83/98/240_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/500_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/500_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/1000_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/26/83/98/240_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/160_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/500_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/83/98/1000_F_26839838_Kkq5lWsapRkNjKZszDNzYGse4kZBdn1n.jpg"
  ["width"]=>
  int(448)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.896)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(26848100)
  ["title"]=>
  string(6) "Jingel"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/500_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/26/84/81/220_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/26/84/81/240_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/500_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/1000_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(26848100)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/160_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/110_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(73) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-26848100-jingel.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/110_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/160_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/26/84/81/240_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/500_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/500_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/1000_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/26/84/81/240_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/160_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/500_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/84/81/1000_F_26848100_G7KH2DLJax4ARKsZkhduJXW7W5SCC5XI.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(26901273)
  ["title"]=>
  string(68) "Père Noël enfant avec cadeaux-bébé Père Noël et jouets-vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/500_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/26/90/12/220_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/26/90/12/240_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/500_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/1000_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(481)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(26901273)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/160_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/110_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-26901273-p-re-no-l-enfant-avec-cadeaux-b-b-p-re-no-l-et-jouets-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/110_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/160_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/26/90/12/240_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/500_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/500_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/1000_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/26/90/12/240_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/160_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/500_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/26/90/12/1000_F_26901273_40li8lfy48AMowd6WIjL7EpgiwhzS1hM.jpg"
  ["width"]=>
  int(481)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.962)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15090304)
  ["title"]=>
  string(18) "Fares de la forêt"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/500_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/09/03/220_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/03/240_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/500_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/1000_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15090304)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/160_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/110_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(84) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15090304-fares-de-la-for-t.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/110_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/160_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/03/240_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/500_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/500_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/1000_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/03/240_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/160_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/500_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/03/1000_F_15090304_d56Xz7Y4NeRlrs2YZD7UeY11B1Ddbpc4.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15092258)
  ["title"]=>
  string(20) "Les fées des fleurs"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/500_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/15/09/22/220_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/22/240_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/500_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/1000_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15092258)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/160_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/110_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(86) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15092258-les-f-es-des-fleurs.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/110_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/160_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/22/240_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/500_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/500_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/1000_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/22/240_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/160_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/500_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/22/1000_F_15092258_mrABQeO907rp0pdy01yP7qhtzEJ77vQj.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15091515)
  ["title"]=>
  string(15) "Fée des fleurs"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/220_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/240_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/1000_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15091515)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/160_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/110_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(81) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15091515-f-e-des-fleurs.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/110_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/160_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/240_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/1000_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/240_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/160_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/1000_F_15091515_sASNc9q1fwmcXd1eN1nXC9VxRdy58tzq.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15091507)
  ["title"]=>
  string(15) "Fée des fleurs"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/220_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/240_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/1000_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15091507)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/160_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/110_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(81) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15091507-f-e-des-fleurs.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/110_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/160_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/240_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/1000_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/15/240_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/160_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/500_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/15/1000_F_15091507_pn26MU0VCHV5f6if296WXipsBXfNsi8Y.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15091484)
  ["title"]=>
  string(8) "Fougère"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/500_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/15/09/14/220_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/14/240_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/500_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/1000_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(444)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15091484)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/160_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/110_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(74) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15091484-foug-re.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/110_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/160_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/14/240_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/500_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/500_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/1000_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/15/09/14/240_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/160_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/500_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/14/1000_F_15091484_HLiBZegUQSJYlcvqqL7EKMjE2jpUfB7m.jpg"
  ["width"]=>
  int(444)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.888)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15090508)
  ["title"]=>
  string(11) "Fée Perdue"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/220_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/240_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/1000_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(400)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15090508)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/160_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/110_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(77) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15090508-f-e-perdue.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/110_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/160_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/240_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/1000_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/05/240_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/160_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/500_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/05/1000_F_15090508_pwOqaDhF9rPXENRBqOciyHJOoimToj2T.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(400)
  ["ratio"]=>
  float(1.25)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(15090157)
  ["title"]=>
  string(14) "fée solitaire"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/220_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/240_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/1000_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(15090157)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/160_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/110_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(80) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-15090157-f-e-solitaire.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/110_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/160_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/240_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/1000_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/15/09/01/240_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/160_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/500_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/15/09/01/1000_F_15090157_dCsjmehb2dvgKSxgFlHEqNpKINdfaCu3.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(14937918)
  ["title"]=>
  string(16) "Fée d& 39 été"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/500_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/93/79/220_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/93/79/240_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/500_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/1000_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(394)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(14937918)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/160_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/110_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(74) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-14937918-f-e-d-t.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/110_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/160_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/93/79/240_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/500_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/500_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/1000_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/93/79/240_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/160_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/500_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/93/79/1000_F_14937918_BUDlLEnYC1l4k2V7ySByHWy7Jyk81zX2.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(394)
  ["ratio"]=>
  float(1.2690355329949)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(14790823)
  ["title"]=>
  string(22) "Sirène avec des fées"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/500_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/79/08/220_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/79/08/240_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/500_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/1000_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(400)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(14790823)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/160_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/110_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(87) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-14790823-sir-ne-avec-des-f-es.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/110_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/160_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/79/08/240_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/500_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/500_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/1000_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/79/08/240_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/160_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/500_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/79/08/1000_F_14790823_LKDsq67ZSAA55gffIaukw7xoaDVAuX85.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(400)
  ["ratio"]=>
  float(1.25)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(6046574)
  ["title"]=>
  string(6) "Gnomes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/220_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(383)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(6046574)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/110_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(72) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-6046574-gnomes.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/110_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046574_SYsDW9cubcxH2srrOpwL7ZXCDCz2Navg.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(383)
  ["ratio"]=>
  float(1.3054830287206)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(6046580)
  ["title"]=>
  string(6) "Gnomes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/220_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(390)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(6046580)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/110_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(72) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-6046580-gnomes.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/110_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/04/65/240_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/160_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/500_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/04/65/1000_F_6046580_IODQ2gL1pUG2kV6ulS7aPnxcGP5YI2ER.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(390)
  ["ratio"]=>
  float(1.2820512820513)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5676515)
  ["title"]=>
  string(10) "fille fée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/500_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/67/65/220_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/67/65/240_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/500_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/1000_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(413)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5676515)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/160_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/110_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(75) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-5676515-fille-f-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/110_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/160_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/67/65/240_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/500_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/500_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/1000_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/67/65/240_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/160_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/500_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/67/65/1000_F_5676515_r7aoL9lQ1Bn7o1qPrGd8wtTc9NMj4ZNm.jpg"
  ["width"]=>
  int(413)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.826)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5182551)
  ["title"]=>
  string(8) "7 gnomes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/500_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/18/25/220_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/18/25/240_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/500_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/1000_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(344)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5182551)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/160_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/110_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(72) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-5182551-gnomes.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/110_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/160_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/18/25/240_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/500_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/500_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/1000_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/18/25/240_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/160_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/500_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/18/25/1000_F_5182551_iTnwxV9ys90Jogc1ne494vewZql3WPL5.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(344)
  ["ratio"]=>
  float(1.453488372093)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(49258155)
  ["title"]=>
  string(22) "Jeune fille et licorne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/500_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/49/25/81/220_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/49/25/81/240_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/500_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/1000_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(428)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(49258155)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/160_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/110_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(89) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-49258155-jeune-fille-et-licorne.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/110_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/160_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/49/25/81/240_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/500_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/500_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/1000_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/49/25/81/240_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/160_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/500_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/49/25/81/1000_F_49258155_yGzZGtvHQijXEFVmifjllTPvKMkjOSfC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(428)
  ["ratio"]=>
  float(1.1682242990654)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(43111272)
  ["title"]=>
  string(14) "gnomes drôles"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/500_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/11/12/220_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/43/11/12/240_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/500_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/1000_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(344)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(43111272)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/160_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/110_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(80) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-43111272-gnomes-dr-les.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/110_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/160_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/43/11/12/240_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/500_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/500_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/1000_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/43/11/12/240_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/160_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/500_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/43/11/12/1000_F_43111272_Bk0odDFwnoYBAkc7etA3Dsq9ZM64KTqM.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(344)
  ["ratio"]=>
  float(1.453488372093)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(44720212)
  ["title"]=>
  string(17) "La montre de nuit"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/500_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/44/72/02/220_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/44/72/02/240_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/500_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/1000_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(44720212)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/160_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/110_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(84) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-830-fees-et-elfes-44720212-la-montre-de-nuit.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/110_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/160_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/44/72/02/240_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/500_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/500_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/1000_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/44/72/02/240_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/160_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/500_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/72/02/1000_F_44720212_IXr4zJnPjABKtG38aXDlIpLAF1r8n2Dw.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
}
Coussins décoratifs Fées et elfes - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Collecties

Coussins décoratifs Fées et elfes personnaliser à vos dimensions ✓ Qualité photoréaliste de l\'impression ✓ Choisissez parmi 100 millions de photos ✓ Commandez directement auprès du fabricant ✓ Garantie de satisfaction à 100%Livraison rapideBesoin d\'aide? Nos conseillers sont heureux de vous aider
Shop per categorie
 • Amis de la fée renoncule et de la forêt favorite favorite

  Coussins décoratifs Amis de la fée renoncule et de la forêt

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée et papillon favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée et papillon

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Jeune belle femme fée favorite favorite

  Coussins décoratifs Jeune belle femme fée

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée et dragon de glace favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée et dragon de glace

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée Renoncule favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée Renoncule

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée et petit dragon favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée et petit dragon

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • HAVRE DES FÉES favorite favorite

  Coussins décoratifs HAVRE DES FÉES

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Illustration de dessin animé favorite favorite

  Coussins décoratifs Illustration de dessin animé

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fille s& 39 est perdue dans les bois favorite favorite

  Coussins décoratifs Fille s& 39 est perdue dans les bois

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • L& 39 eau de la vie - Prince ou princesse favorite favorite

  Coussins décoratifs L& 39 eau de la vie - Prince ou princesse

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Carte de voeux à la Saint-Patrick favorite favorite

  Coussins décoratifs Carte de voeux à la Saint-Patrick

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • fée magique favorite favorite

  Coussins décoratifs fée magique

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Doux petit elfe favorite favorite

  Coussins décoratifs Doux petit elfe

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • douce petite fée favorite favorite

  Coussins décoratifs douce petite fée

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Trois nains nettoient le jardin favorite favorite

  Coussins décoratifs Trois nains nettoient le jardin

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Elfes favorite favorite

  Coussins décoratifs Elfes

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • magicien espiègle favorite favorite

  Coussins décoratifs magicien espiègle

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • gnome et plaque favorite favorite

  Coussins décoratifs gnome et plaque

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • fée dans les bois favorite favorite

  Coussins décoratifs fée dans les bois

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Gnome, illustration favorite favorite

  Coussins décoratifs Gnome, illustration

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • elfe favorite favorite

  Coussins décoratifs elfe

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • visage favorite favorite

  Coussins décoratifs visage

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Forêt Fleur Fée favorite favorite

  Coussins décoratifs Forêt Fleur Fée

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée Verte favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée Verte

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Nain de jardin favorite favorite

  Coussins décoratifs Nain de jardin

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Gnomes favorite favorite

  Coussins décoratifs Gnomes

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • lutin sur champignon vénéneux favorite favorite

  Coussins décoratifs lutin sur champignon vénéneux

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Flyers de fées favorite favorite

  Coussins décoratifs Flyers de fées

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée Fleur Violette Verte favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée Fleur Violette Verte

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée d& 39 été favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée d& 39 été

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • deux fées favorite favorite

  Coussins décoratifs deux fées

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Elfe aux champignons-bébé gobelin et champignons-vecteur favorite favorite

  Coussins décoratifs Elfe aux champignons-bébé gobelin et champignons-vecteur

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Jingel favorite favorite

  Coussins décoratifs Jingel

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Père Noël enfant avec cadeaux-bébé Père Noël et jouets-vecteur favorite favorite

  Coussins décoratifs Père Noël enfant avec cadeaux-bébé Père Noël et jouets-vecteur

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fares de la forêt favorite favorite

  Coussins décoratifs Fares de la forêt

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Les fées des fleurs favorite favorite

  Coussins décoratifs Les fées des fleurs

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée des fleurs favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée des fleurs

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée des fleurs favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée des fleurs

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fougère favorite favorite

  Coussins décoratifs Fougère

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée Perdue favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée Perdue

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • fée solitaire favorite favorite

  Coussins décoratifs fée solitaire

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fée d& 39 été favorite favorite

  Coussins décoratifs Fée d& 39 été

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Sirène avec des fées favorite favorite

  Coussins décoratifs Sirène avec des fées

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Gnomes favorite favorite

  Coussins décoratifs Gnomes

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Gnomes favorite favorite

  Coussins décoratifs Gnomes

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • fille fée favorite favorite

  Coussins décoratifs fille fée

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • 7 gnomes favorite favorite

  Coussins décoratifs 7 gnomes

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Jeune fille et licorne favorite favorite

  Coussins décoratifs Jeune fille et licorne

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • gnomes drôles favorite favorite

  Coussins décoratifs gnomes drôles

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • La montre de nuit favorite favorite

  Coussins décoratifs La montre de nuit

  à partir de 38.95€ 31.16€