array(50) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(18555043)
  ["title"]=>
  string(26) "Ancien hôpital de Beelitz"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/500_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/18/55/50/220_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/18/55/50/240_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/500_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/1000_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(18555043)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/160_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/110_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(102) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-18555043-ancien-h-pital-de-beelitz.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/110_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/160_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/18/55/50/240_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/500_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/500_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/1000_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/18/55/50/240_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/160_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/500_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/50/1000_F_18555043_YQXiOIIiplCqECwYuKXde04COS4gim37.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(57438904)
  ["title"]=>
  string(53) "Ancienne salle dans un hôpital abandonné à Beelitz"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/500_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/57/43/89/220_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/57/43/89/240_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/500_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/1000_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(57438904)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/160_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/110_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(124) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-57438904-ancienne-salle-dans-un-h-pital-abandonn-beelitz.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/110_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/160_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/57/43/89/240_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/500_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/500_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/1000_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/57/43/89/240_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/160_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/500_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/89/1000_F_57438904_STaodRVG5m1FfmEJo9PtFALz9S0fChPV.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(240785892)
  ["title"]=>
  string(62) "Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg "
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/500_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/40/78/58/220_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/40/78/58/240_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/500_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/1000_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(240785892)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/160_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/110_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-240785892-ruines-de-beelitz-heilst-tten-lieu-perdu-berlin-brandebourg.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/110_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/160_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/40/78/58/240_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/500_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/500_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/1000_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/40/78/58/240_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/160_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/500_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/58/1000_F_240785892_n5oCUl65t7gOpDntGiyKYEPsB5DsWTEA.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(67964463)
  ["title"]=>
  string(20) "Beelitz Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/500_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/67/96/44/220_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/67/96/44/240_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/500_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/1000_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(67964463)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/160_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/110_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(96) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-67964463-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/110_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/160_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/67/96/44/240_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/500_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/500_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/1000_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/67/96/44/240_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/160_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/500_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/67/96/44/1000_F_67964463_GmTaUnC6A60IpPEcwKiMCpmEsR76hYTo.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(379724795)
  ["title"]=>
  string(34) "Ancien hôpital abandonné Beelitz"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/500_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/79/72/47/220_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/79/72/47/240_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/500_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/1000_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(379724795)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/160_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/110_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-379724795-ancien-h-pital-abandonn-beelitz.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/110_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/160_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/79/72/47/240_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/500_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/500_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/1000_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/79/72/47/240_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/160_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/500_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/79/72/47/1000_F_379724795_6MFJOE32TnIdZRQ0orhM5qVuuzbnmhQj.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(55844640)
  ["title"]=>
  string(16) "Maison de gauche"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/500_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/55/84/46/220_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/84/46/240_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/500_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/1000_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(55844640)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/160_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/110_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(93) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-55844640-maison-de-gauche.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/110_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/160_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/84/46/240_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/500_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/500_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/1000_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/55/84/46/240_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/160_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/500_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/55/84/46/1000_F_55844640_r1u769gSFhjHENAJuyt9YhArTpk99x9r.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(474053291)
  ["title"]=>
  string(20) "automne dans le parc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/500_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/04/74/05/32/220_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/74/05/32/240_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/500_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/1000_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(474053291)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/160_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/110_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-474053291-automne-dans-le-parc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/110_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/160_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/74/05/32/240_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/500_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/500_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/1000_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/74/05/32/240_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/160_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/500_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/74/05/32/1000_F_474053291_kDZoJEB6PRDMamoLEuNmug2DXncSFCK4.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(87359468)
  ["title"]=>
  string(53) "endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/220_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/240_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/1000_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(87359468)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/160_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/110_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-87359468-endroit-perdu-ancien-h-pital-beelitz-pr-s-de-berlin.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/110_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/160_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/240_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/1000_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/240_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/160_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/1000_F_87359468_oz2WL98Z05kOFTFv661nx9pIC3RtRKW5.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(38803553)
  ["title"]=>
  string(5) "Coins"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/500_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/38/80/35/220_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/80/35/240_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/500_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/1000_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(38803553)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/160_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/110_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(82) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-38803553-coins.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/110_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/160_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/80/35/240_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/500_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/500_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/1000_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/80/35/240_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/160_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/500_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/80/35/1000_F_38803553_J3WiNPAg8k2kInl9J2FfUhuNqneIdpXn.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(247745243)
  ["title"]=>
  string(45) "intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/220_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/240_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/1000_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(247745243)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/160_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/110_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-247745243-int-rieur-d-un-vieil-h-pital-abandonn.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/110_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/160_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/240_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/1000_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/240_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/160_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/1000_F_247745243_ZEyVcykuXOZDqz6uWRLb8ARRaTndRoYr.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(377397336)
  ["title"]=>
  string(20) "Beelitz Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/500_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/77/39/73/220_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/77/39/73/240_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/500_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/1000_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(377397336)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/160_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/110_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-377397336-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/110_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/160_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/77/39/73/240_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/500_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/500_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/1000_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/77/39/73/240_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/160_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/500_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/73/1000_F_377397336_HDTLOip7J3lsLJcLaryEZAl9a3eA5oDD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(61902931)
  ["title"]=>
  string(30) "Chambre mansardée abandonnée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/500_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/90/29/220_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/90/29/240_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/500_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/1000_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(330)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(61902931)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/160_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/110_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-61902931-chambre-mansard-e-abandonn-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/110_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/160_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/90/29/240_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/500_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/500_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/1000_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/90/29/240_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/160_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/500_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/29/1000_F_61902931_ECsk8knf331ucJc6kM5wGQMzPPfeCcrG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(330)
  ["ratio"]=>
  float(1.5151515151515)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(345717846)
  ["title"]=>
  string(71) "Sanatorium de l& 39 hôpital abandonné Beelitz Heilstaetten, Allemagne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/500_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/45/71/78/220_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/45/71/78/240_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/500_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/1000_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(343)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(345717846)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/160_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/110_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(141) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-345717846-sanatorium-de-l-h-pital-abandonn-beelitz-heilstaetten-allemagne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/110_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/160_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/45/71/78/240_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/500_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/500_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/1000_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/45/71/78/240_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/160_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/500_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/78/1000_F_345717846_ia5lTgNZMIkjR8FUOhxMlm1w474b1pna.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(343)
  ["ratio"]=>
  float(1.4577259475219)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(183957781)
  ["title"]=>
  string(13) "Couloir perdu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/500_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/95/77/220_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/95/77/240_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/500_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/1000_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(183957781)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/160_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/110_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(91) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-183957781-couloir-perdu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/110_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/160_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/95/77/240_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/500_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/500_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/1000_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/95/77/240_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/160_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/500_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/83/95/77/1000_F_183957781_lUo7a2voxEGjIsLXvBqKPONxmZjzHBSt.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(153892813)
  ["title"]=>
  string(53) "Intérieur de Beelitz Heilstätten tourné avec Sarah"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/500_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/53/89/28/220_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/53/89/28/240_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/500_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/1000_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(295)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(153892813)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/160_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/110_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-153892813-int-rieur-de-beelitz-heilst-tten-tourn-avec-sarah.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/110_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/160_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/53/89/28/240_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/500_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/500_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/1000_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/53/89/28/240_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/160_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/500_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/53/89/28/1000_F_153892813_kJ63DcCQFGMKumh3FksSdrWpRIfjXQI8.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(295)
  ["ratio"]=>
  float(1.6949152542373)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(31692919)
  ["title"]=>
  string(39) "ancien couloir malade à l& 39 hôpital"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/500_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/29/220_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/31/69/29/240_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/500_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/1000_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(31692919)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/160_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/110_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(108) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-31692919-ancien-couloir-malade-l-h-pital.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/110_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/160_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/31/69/29/240_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/500_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/500_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/1000_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/31/69/29/240_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/160_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/500_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/29/1000_F_31692919_tsPKmMX0uiMbpSkyB0Xph0OQiHQJNBi6.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(54918338)
  ["title"]=>
  string(22) "Beelitzer Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/500_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/54/91/83/220_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/54/91/83/240_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/500_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/1000_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(54918338)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/160_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/110_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-54918338-beelitzer-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/110_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/160_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/54/91/83/240_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/500_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/500_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/1000_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/54/91/83/240_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/160_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/500_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/91/83/1000_F_54918338_iJHlEzj6dzqs21MUiNQnjM9Uips66Nme.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(58491135)
  ["title"]=>
  string(71) "Hôpital abandonné à Beelitz Heilstätten près de Berlin en allemand"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/500_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/58/49/11/220_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/58/49/11/240_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/500_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/1000_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(324)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(58491135)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/160_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/110_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(140) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-58491135-h-pital-abandonn-beelitz-heilst-tten-pr-s-de-berlin-en-allemand.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/110_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/160_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/58/49/11/240_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/500_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/500_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/1000_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/58/49/11/240_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/160_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/500_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/58/49/11/1000_F_58491135_UQiyFy0Ll6P2fu7REmvkeYS4CxcxYqms.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(324)
  ["ratio"]=>
  float(1.5432098765432)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(144940619)
  ["title"]=>
  string(91) "Hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstätten près de Berlin, Beelitz, Allemagne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/500_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/94/06/220_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/94/06/240_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/500_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/1000_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(144940619)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/160_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/110_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(163) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-144940619-h-pital-et-sanatorium-abandonn-s-beelitz-heilst-tten-pr-s-de-berlin-beelitz-allemagne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/110_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/160_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/94/06/240_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/500_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/500_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/1000_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/94/06/240_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/160_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/500_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/06/1000_F_144940619_UwcJRgLqxmldibKfvYqC9SZmycv5R1lm.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(9129733)
  ["title"]=>
  string(38) "Beelitz Heilstätten - ruines vacantes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/500_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/09/12/97/220_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/09/12/97/240_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/500_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/1000_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(326)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(9129733)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/160_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/110_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-9129733-beelitz-heilst-tten-ruines-vacantes.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/110_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/160_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/09/12/97/240_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/500_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/500_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/1000_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/09/12/97/240_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/160_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/500_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/09/12/97/1000_F_9129733_YXCgvoRgaIbtbhj0Kydz4aoEP4TBMMBk.jpg"
  ["width"]=>
  int(326)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.652)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(18554703)
  ["title"]=>
  string(26) "Ancien hôpital de Beelitz"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/500_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/18/55/47/220_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/18/55/47/240_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/500_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/1000_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(18554703)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/160_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/110_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(102) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-18554703-ancien-h-pital-de-beelitz.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/110_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/160_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/18/55/47/240_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/500_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/500_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/1000_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/18/55/47/240_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/160_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/500_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/47/1000_F_18554703_CTQNk5tZilhqYvbynjtnBfcnlqhtmxIo.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(57439921)
  ["title"]=>
  string(26) "Ancien hôpital abandonné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/500_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/57/43/99/220_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/57/43/99/240_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/500_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/1000_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(57439921)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/160_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/110_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-57439921-ancien-h-pital-abandonn.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/110_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/160_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/57/43/99/240_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/500_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/500_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/1000_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/57/43/99/240_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/160_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/500_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/99/1000_F_57439921_lkAhCI4kTEQV8lE4K6T1FGhZNwOoItWt.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(240783916)
  ["title"]=>
  string(62) "Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg "
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/500_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/40/78/39/220_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/40/78/39/240_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/500_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/1000_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(240783916)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/160_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/110_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-240783916-ruines-de-beelitz-heilst-tten-lieu-perdu-berlin-brandebourg.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/110_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/160_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/40/78/39/240_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/500_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/500_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/1000_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/40/78/39/240_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/160_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/500_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/78/39/1000_F_240783916_3MsNEAtsRrmIJx0cWiuHJJXge2vjBc34.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(118539302)
  ["title"]=>
  string(58) "Couloir délabré et délabré dans un hôpital abandonné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/500_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/18/53/93/220_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/18/53/93/240_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/500_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/1000_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(118539302)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/160_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/110_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-118539302-couloir-d-labr-et-d-labr-dans-un-h-pital-abandonn.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/110_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/160_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/18/53/93/240_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/500_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/500_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/1000_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/18/53/93/240_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/160_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/500_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/53/93/1000_F_118539302_SoZ3HkbGQeAUefLz54yzGBsRCertcfOu.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(448335820)
  ["title"]=>
  string(23) "Beelitz-Heilstätten II"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/500_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/04/48/33/58/220_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/48/33/58/240_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/500_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/1000_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(448335820)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/160_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/110_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-448335820-beelitz-heilst-tten-ii.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/110_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/160_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/48/33/58/240_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/500_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/500_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/1000_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/48/33/58/240_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/160_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/500_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/48/33/58/1000_F_448335820_HFchUiH3loxOeJ14yugENNZ5scozFJdh.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(16840634)
  ["title"]=>
  string(26) "vieux Beelitz Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/500_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/84/06/220_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/16/84/06/240_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/500_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/1000_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(16840634)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/160_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/110_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(102) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-16840634-vieux-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/110_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/160_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/16/84/06/240_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/500_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/500_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/1000_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/16/84/06/240_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/160_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/500_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/16/84/06/1000_F_16840634_KTICLJhHysYAfzdXSmpqADNPK48dDNnN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(424979408)
  ["title"]=>
  string(50) "paysage autour du sanatorium abandonné de Beelitz"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/500_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/04/24/97/94/220_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/24/97/94/240_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/500_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/1000_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(424979408)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/160_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/110_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-424979408-paysage-autour-du-sanatorium-abandonn-de-beelitz.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/110_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/160_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/24/97/94/240_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/500_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/500_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/1000_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/24/97/94/240_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/160_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/500_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/97/94/1000_F_424979408_vL6DZOeA7BLokZTB6bkrzxeaNbvoQ2bB.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(87359422)
  ["title"]=>
  string(53) "endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/220_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/240_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/1000_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(87359422)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/160_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/110_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-87359422-endroit-perdu-ancien-h-pital-beelitz-pr-s-de-berlin.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/110_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/160_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/240_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/1000_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/87/35/94/240_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/160_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/500_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/94/1000_F_87359422_PUo7f8aaESid2rPPAfnx8O7dsQKLLI8a.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(128405964)
  ["title"]=>
  string(20) "beelitz Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/220_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/240_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/1000_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(128405964)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/160_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/110_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-128405964-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/110_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/160_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/240_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/1000_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/240_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/160_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/1000_F_128405964_6SR5BJCCijfDkSvb9TTGLKgZflEt2Gzz.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(247745186)
  ["title"]=>
  string(45) "intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/500_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/47/74/51/220_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/47/74/51/240_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/500_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/1000_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(247745186)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/160_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/110_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-247745186-int-rieur-d-un-vieil-h-pital-abandonn.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/110_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/160_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/47/74/51/240_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/500_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/500_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/1000_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/47/74/51/240_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/160_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/500_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/51/1000_F_247745186_5WWhB4sH1UXfEY4Jwru7bNjmvaMQNe8J.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(377397103)
  ["title"]=>
  string(20) "Beelitz Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/500_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/77/39/71/220_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/77/39/71/240_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/500_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/1000_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(333)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(377397103)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/160_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/110_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-377397103-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/110_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/160_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/77/39/71/240_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/500_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/500_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/1000_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/77/39/71/240_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/160_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/500_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/77/39/71/1000_F_377397103_PaIXYZFX9MLNwIxrD07hrVxp9qpINDwc.jpg"
  ["width"]=>
  int(333)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.666)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(61903412)
  ["title"]=>
  string(30) "Chambre mansardée abandonnée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/500_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/61/90/34/220_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/61/90/34/240_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/500_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/1000_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(61903412)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/160_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/110_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-61903412-chambre-mansard-e-abandonn-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/110_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/160_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/61/90/34/240_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/500_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/500_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/1000_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/61/90/34/240_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/160_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/500_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/90/34/1000_F_61903412_8lxihbl4DvwgHGW2hOIQfKXWau9EKGoI.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(345718183)
  ["title"]=>
  string(71) "Sanatorium de l& 39 hôpital abandonné Beelitz Heilstaetten, Allemagne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/500_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/45/71/81/220_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/45/71/81/240_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/500_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/1000_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(320)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(345718183)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/160_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/110_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(141) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-345718183-sanatorium-de-l-h-pital-abandonn-beelitz-heilstaetten-allemagne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/110_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/160_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/45/71/81/240_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/500_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/500_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/1000_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/45/71/81/240_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/160_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/500_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/45/71/81/1000_F_345718183_9iC3In1ggY1VkkwqLcY5M8NPfUCpRvHQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(320)
  ["ratio"]=>
  float(1.5625)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(321583144)
  ["title"]=>
  string(101) "vieille chambre abandonnée sale avec un cadre de lit en acier et une vieille poupée sur un oreiller"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/500_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/21/58/31/220_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/21/58/31/240_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/500_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/1000_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(321583144)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/160_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/110_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(177) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-321583144-vieille-chambre-abandonn-e-sale-avec-un-cadre-de-lit-en-acier-et-une-vieille-poup-e-sur-un-oreiller.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/110_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/160_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/21/58/31/240_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/500_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/500_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/1000_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/21/58/31/240_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/160_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/500_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/58/31/1000_F_321583144_bbeg1ErKszLoSoPzDncOXWqVZyiFMqLn.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(408591470)
  ["title"]=>
  string(114) "BEELITZ - 25 MAI 2012 : hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstatten près de Berlin, Beelitz, Allemagne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/500_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/04/08/59/14/220_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/08/59/14/240_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/500_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/1000_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(408591470)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/160_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/110_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(175) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-408591470-beelitz-mai-h-pital-et-sanatorium-abandonn-s-beelitz-heilstatten-pr-s-de-berlin-beelitz-allemagne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/110_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/160_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/08/59/14/240_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/500_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/500_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/1000_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/08/59/14/240_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/160_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/500_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/08/59/14/1000_F_408591470_1SpvejKCVGlwQHyF0qrNxb172hxdv0cn.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(31693847)
  ["title"]=>
  string(46) "Cage d& 39 escalier dans l& 39 ancien hôpital"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/500_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/31/69/38/220_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/31/69/38/240_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/500_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/1000_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(31693847)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/160_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/110_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-31693847-cage-d-escalier-dans-l-ancien-h-pital.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/110_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/160_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/31/69/38/240_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/500_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/500_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/1000_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/31/69/38/240_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/160_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/500_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/31/69/38/1000_F_31693847_b9ibcmuljc7pisfmG79OFNkbmM4WH6Xi.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(75819377)
  ["title"]=>
  string(20) "Beelitz Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/500_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/75/81/93/220_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/75/81/93/240_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/500_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/1000_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(75819377)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/160_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/110_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(96) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-75819377-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/110_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/160_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/75/81/93/240_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/500_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/500_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/1000_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/75/81/93/240_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/160_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/500_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/93/1000_F_75819377_A5tdWZvMKuetBNXbkBonxInfZRfNFRRG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(251188183)
  ["title"]=>
  string(44) "endroit perdu : Beelitz-Heilstätten, Berlin"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/500_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/51/18/81/220_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/51/18/81/240_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/500_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/1000_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(251188183)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/160_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/110_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-251188183-endroit-perdu-beelitz-heilst-tten-berlin.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/110_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/160_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/51/18/81/240_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/500_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/500_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/1000_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/51/18/81/240_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/160_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/500_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/18/81/1000_F_251188183_lu5RawJSE8aw7T3Wj5zPsbvHilzgjsOK.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(144941600)
  ["title"]=>
  string(91) "Hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstätten près de Berlin, Beelitz, Allemagne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/500_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/94/16/220_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/94/16/240_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/500_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/1000_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(144941600)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/160_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/110_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(163) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-144941600-h-pital-et-sanatorium-abandonn-s-beelitz-heilst-tten-pr-s-de-berlin-beelitz-allemagne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/110_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/160_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/94/16/240_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/500_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/500_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/1000_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/94/16/240_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/160_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/500_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/94/16/1000_F_144941600_lFBaKjgCD5zgKvid3UnM2iMxQuKIPZp0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(54365162)
  ["title"]=>
  string(22) "Beelitzer Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/500_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/54/36/51/220_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/54/36/51/240_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/500_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/1000_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(54365162)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/160_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/110_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-54365162-beelitzer-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/110_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/160_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/54/36/51/240_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/500_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/500_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/1000_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/54/36/51/240_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/160_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/500_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/54/36/51/1000_F_54365162_7eX77NnhKeNiBz586WDhVv356ArlFgxC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(18556099)
  ["title"]=>
  string(9) "Colonnade"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/500_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/18/55/60/220_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/18/55/60/240_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/500_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/1000_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(18556099)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/160_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/110_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(86) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-18556099-colonnade.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/110_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/160_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/18/55/60/240_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/500_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/500_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/1000_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/18/55/60/240_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/160_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/500_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/18/55/60/1000_F_18556099_LnMMmHFdRX91qsjuXiS0G6uAVfF1rTG2.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(57439491)
  ["title"]=>
  string(43) "Ancien couloir dans le beelitz heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/500_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/57/43/94/220_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/57/43/94/240_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/500_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/1000_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(57439491)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/160_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/110_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(119) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-57439491-ancien-couloir-dans-le-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/110_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/160_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/57/43/94/240_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/500_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/500_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/1000_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/57/43/94/240_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/160_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/500_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/43/94/1000_F_57439491_lTTQr4PYNUWljKANzcAtSHitkvOSICht.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(240673796)
  ["title"]=>
  string(62) "Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg "
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/500_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/40/67/37/220_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/40/67/37/240_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/500_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/1000_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(240673796)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/160_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/110_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-240673796-ruines-de-beelitz-heilst-tten-lieu-perdu-berlin-brandebourg.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/110_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/160_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/40/67/37/240_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/500_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/500_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/1000_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/40/67/37/240_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/160_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/500_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/40/67/37/1000_F_240673796_ZnK1j4FSgju3bngLIf7DVVnqoNgfbP01.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(232449346)
  ["title"]=>
  string(93) "Mur plâtré avec de vieux journaux soviétiques au complexe hospitalier militaire abandonné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/500_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/32/44/93/220_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/32/44/93/240_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/500_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/1000_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(232449346)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/160_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/110_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(165) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-232449346-mur-pl-tr-avec-de-vieux-journaux-sovi-tiques-au-complexe-hospitalier-militaire-abandonn.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/110_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/160_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/32/44/93/240_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/500_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/500_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/1000_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/32/44/93/240_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/160_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/500_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/32/44/93/1000_F_232449346_R4A76fi7CmwokZ9ndCBE3gZm6zj6t90B.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(462483837)
  ["title"]=>
  string(11) "coin secret"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/500_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/04/62/48/38/220_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/62/48/38/240_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/500_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/1000_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(339)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(462483837)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/160_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/110_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(89) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-462483837-coin-secret.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/110_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/160_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/62/48/38/240_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/500_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/500_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/1000_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/62/48/38/240_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/160_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/500_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/62/48/38/1000_F_462483837_SmhPXHrtSY215aywZyFU2IgZuxz2bhgn.jpg"
  ["width"]=>
  int(339)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.678)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(76768745)
  ["title"]=>
  string(56) "Salle de sport beelitz heilstätten clinique pour hommes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/500_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/76/76/87/220_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/76/76/87/240_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/500_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/1000_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(76768745)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/160_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/110_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(132) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-76768745-salle-de-sport-beelitz-heilst-tten-clinique-pour-hommes.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/110_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/160_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/76/76/87/240_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/500_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/500_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/1000_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/76/76/87/240_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/160_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/500_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/76/87/1000_F_76768745_ET8vZeQTfRMi5kCgoUPldJto67j8PthU.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(424982554)
  ["title"]=>
  string(50) "paysage autour du sanatorium abandonné de Beelitz"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/500_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/04/24/98/25/220_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/24/98/25/240_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/500_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/1000_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(281)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(424982554)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/160_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/110_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-424982554-paysage-autour-du-sanatorium-abandonn-de-beelitz.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/110_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/160_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/24/98/25/240_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/500_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/500_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/1000_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/24/98/25/240_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/160_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/500_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/24/98/25/1000_F_424982554_lQwFVVyVCEul0DJF1PL1aCGQmnXmYBjA.jpg"
  ["width"]=>
  int(281)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.562)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(87359384)
  ["title"]=>
  string(53) "endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/500_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/87/35/93/220_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/35/93/240_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/500_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/1000_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(87359384)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/160_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/110_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-87359384-endroit-perdu-ancien-h-pital-beelitz-pr-s-de-berlin.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/110_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/160_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/35/93/240_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/500_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/500_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/1000_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/35/93/240_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/160_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/500_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/35/93/1000_F_87359384_82Zp1j62ddYslcojIS4gVdb6ujeLlQHj.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(128405970)
  ["title"]=>
  string(20) "beelitz Heilstätten"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/220_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/240_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/1000_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(128405970)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/160_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/110_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-128405970-beelitz-heilst-tten.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/110_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/160_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/240_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/1000_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/28/40/59/240_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/160_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/500_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/28/40/59/1000_F_128405970_xfsrFuGmmq6e3yRQcZEUvCCGaeK9VnuI.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(247745273)
  ["title"]=>
  string(45) "intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/220_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/240_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/1000_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(247745273)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/160_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/110_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1127-ancien-hopital-beelitz-247745273-int-rieur-d-un-vieil-h-pital-abandonn.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/110_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/160_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/240_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/1000_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/47/74/52/240_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/160_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/500_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/47/74/52/1000_F_247745273_SLUmQM7UmbHthWKl07zbaM7GUtTB85VQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
}
Coussins décoratifs Ancien hôpital Beelitz - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Collecties

Coussins décoratifs Ancien hôpital Beelitz personnaliser à vos dimensions ✓ Qualité photoréaliste de l\'impression ✓ Choisissez parmi 100 millions de photos ✓ Commandez directement auprès du fabricant ✓ Garantie de satisfaction à 100%Livraison rapideBesoin d\'aide? Nos conseillers sont heureux de vous aider
Shop per categorie
 • Ancien hôpital de Beelitz favorite favorite

  Coussins décoratifs Ancien hôpital de Beelitz

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ancienne salle dans un hôpital abandonné à Beelitz favorite favorite

  Coussins décoratifs Ancienne salle dans un hôpital abandonné à Beelitz

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg favorite favorite

  Coussins décoratifs Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitz Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitz Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ancien hôpital abandonné Beelitz favorite favorite

  Coussins décoratifs Ancien hôpital abandonné Beelitz

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Maison de gauche favorite favorite

  Coussins décoratifs Maison de gauche

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • automne dans le parc favorite favorite

  Coussins décoratifs automne dans le parc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin favorite favorite

  Coussins décoratifs endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Coins favorite favorite

  Coussins décoratifs Coins

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné favorite favorite

  Coussins décoratifs intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitz Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitz Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Chambre mansardée abandonnée favorite favorite

  Coussins décoratifs Chambre mansardée abandonnée

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Sanatorium de l& 39 hôpital abandonné Beelitz Heilstaetten, Allemagne favorite favorite

  Coussins décoratifs Sanatorium de l& 39 hôpital abandonné Beelitz Heilstaetten, Allemagne

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Couloir perdu favorite favorite

  Coussins décoratifs Couloir perdu

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Intérieur de Beelitz Heilstätten tourné avec Sarah favorite favorite

  Coussins décoratifs Intérieur de Beelitz Heilstätten tourné avec Sarah

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • ancien couloir malade à l& 39 hôpital favorite favorite

  Coussins décoratifs ancien couloir malade à l& 39 hôpital

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitzer Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitzer Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Hôpital abandonné à Beelitz Heilstätten près de Berlin en allemand favorite favorite

  Coussins décoratifs Hôpital abandonné à Beelitz Heilstätten près de Berlin en allemand

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstätten près de Berlin, Beelitz, Allemagne favorite favorite

  Coussins décoratifs Hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstätten près de Berlin, Beelitz, Allemagne

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitz Heilstätten - ruines vacantes favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitz Heilstätten - ruines vacantes

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ancien hôpital de Beelitz favorite favorite

  Coussins décoratifs Ancien hôpital de Beelitz

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ancien hôpital abandonné favorite favorite

  Coussins décoratifs Ancien hôpital abandonné

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg favorite favorite

  Coussins décoratifs Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Couloir délabré et délabré dans un hôpital abandonné favorite favorite

  Coussins décoratifs Couloir délabré et délabré dans un hôpital abandonné

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitz-Heilstätten II favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitz-Heilstätten II

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • vieux Beelitz Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs vieux Beelitz Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • paysage autour du sanatorium abandonné de Beelitz favorite favorite

  Coussins décoratifs paysage autour du sanatorium abandonné de Beelitz

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin favorite favorite

  Coussins décoratifs endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • beelitz Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs beelitz Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné favorite favorite

  Coussins décoratifs intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitz Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitz Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Chambre mansardée abandonnée favorite favorite

  Coussins décoratifs Chambre mansardée abandonnée

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Sanatorium de l& 39 hôpital abandonné Beelitz Heilstaetten, Allemagne favorite favorite

  Coussins décoratifs Sanatorium de l& 39 hôpital abandonné Beelitz Heilstaetten, Allemagne

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • vieille chambre abandonnée sale avec un cadre de lit en acier et une vieille poupée sur un oreiller favorite favorite

  Coussins décoratifs vieille chambre abandonnée sale avec un cadre de lit en acier et une vieille poupée sur un oreiller

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • BEELITZ - 25 MAI 2012 : hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstatten près de Berlin, Beelitz, Allemagne favorite favorite

  Coussins décoratifs BEELITZ - 25 MAI 2012 : hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstatten près de Berlin, Beelitz, Allemagne

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Cage d& 39 escalier dans l& 39 ancien hôpital favorite favorite

  Coussins décoratifs Cage d& 39 escalier dans l& 39 ancien hôpital

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitz Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitz Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • endroit perdu : Beelitz-Heilstätten, Berlin favorite favorite

  Coussins décoratifs endroit perdu : Beelitz-Heilstätten, Berlin

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstätten près de Berlin, Beelitz, Allemagne favorite favorite

  Coussins décoratifs Hôpital et sanatorium abandonnés Beelitz Heilstätten près de Berlin, Beelitz, Allemagne

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beelitzer Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs Beelitzer Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Colonnade favorite favorite

  Coussins décoratifs Colonnade

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ancien couloir dans le beelitz heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs Ancien couloir dans le beelitz heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg favorite favorite

  Coussins décoratifs Ruines de Beelitz-Heilstätten Lieu perdu Berlin Brandebourg

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Mur plâtré avec de vieux journaux soviétiques au complexe hospitalier militaire abandonné favorite favorite

  Coussins décoratifs Mur plâtré avec de vieux journaux soviétiques au complexe hospitalier militaire abandonné

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • coin secret favorite favorite

  Coussins décoratifs coin secret

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Salle de sport beelitz heilstätten clinique pour hommes favorite favorite

  Coussins décoratifs Salle de sport beelitz heilstätten clinique pour hommes

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • paysage autour du sanatorium abandonné de Beelitz favorite favorite

  Coussins décoratifs paysage autour du sanatorium abandonné de Beelitz

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin favorite favorite

  Coussins décoratifs endroit perdu ancien hôpital Beelitz près de Berlin

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • beelitz Heilstätten favorite favorite

  Coussins décoratifs beelitz Heilstätten

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné favorite favorite

  Coussins décoratifs intérieur d& 39 un vieil hôpital abandonné

  à partir de 38.95€ 31.16€