array(50) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73995215)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/500_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/73/99/52/220_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/99/52/240_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/500_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/1000_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73995215)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/160_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/110_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73995215-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/110_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/160_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/99/52/240_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/500_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/500_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/1000_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/99/52/240_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/160_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/500_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/99/52/1000_F_73995215_boV4AyadHi28LTSOXDlscVWJiqK6XDHz.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(81032046)
  ["title"]=>
  string(46) "Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/220_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(81032046)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/110_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-81032046-feuilles-de-squelette-sur-fond-gris-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/110_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032046_PUoJCSgcLSlkJuBFwGJ0LCDHJsRwLdob.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73714298)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/500_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/73/71/42/220_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/71/42/240_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/500_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/1000_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73714298)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/160_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/110_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73714298-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/110_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/160_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/71/42/240_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/500_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/500_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/1000_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/71/42/240_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/160_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/500_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/42/1000_F_73714298_UMYwCLbSYAr7Ccfblj8qupP20qCNHKzc.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(81032033)
  ["title"]=>
  string(42) "Feuille squelette sur fond vert, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/220_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(81032033)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/110_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-81032033-feuille-squelette-sur-fond-vert-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/110_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032033_9NaFm8WqACkoNFMl1gPyKWKFSPlolipl.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(81321915)
  ["title"]=>
  string(46) "Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/220_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/240_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/1000_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(81321915)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/160_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/110_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-81321915-feuilles-de-squelette-sur-fond-gris-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/110_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/160_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/240_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/1000_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/240_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/160_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/1000_F_81321915_WXkKjr8GoK7y73qs3Exc9rt3zCWTbrJy.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(111205389)
  ["title"]=>
  string(49) "Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/220_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/240_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/1000_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(390)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(111205389)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/160_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/110_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(132) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-111205389-beau-fond-abstrait-avec-des-feuilles-de-squelette.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/110_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/160_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/240_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/1000_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/240_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/160_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/1000_F_111205389_Jfvoxxlk597wveSvMZGfOETipibTCaDM.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(390)
  ["ratio"]=>
  float(1.2820512820513)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(74308486)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/500_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/30/84/220_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/30/84/240_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/500_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/1000_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(74308486)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/160_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/110_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-74308486-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/110_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/160_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/30/84/240_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/500_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/500_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/1000_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/30/84/240_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/160_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/500_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/30/84/1000_F_74308486_nQfllxCGi3bizah1J6QZyj9axaXWNP31.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(111257730)
  ["title"]=>
  string(49) "Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/500_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/25/77/220_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/25/77/240_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/500_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/1000_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(383)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(111257730)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/160_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/110_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(132) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-111257730-beau-fond-abstrait-avec-des-feuilles-de-squelette.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/110_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/160_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/25/77/240_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/500_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/500_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/1000_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/25/77/240_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/160_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/500_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/25/77/1000_F_111257730_cuFgS63xOAuf7lFjHMk5OeVF1Z1UcMe5.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(383)
  ["ratio"]=>
  float(1.3054830287206)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(81321911)
  ["title"]=>
  string(46) "Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/220_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/240_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/1000_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(81321911)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/160_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/110_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-81321911-feuilles-de-squelette-sur-fond-gris-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/110_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/160_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/240_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/1000_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/32/19/240_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/160_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/500_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/32/19/1000_F_81321911_s7OCjVF2W7BuxMGyh6L0Kx52uAXFi53R.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(109607114)
  ["title"]=>
  string(37) "Feuille de squelette isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/220_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(491)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(109607114)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/110_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-109607114-feuille-de-squelette-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/110_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607114_ztcAIHR8gOXtJv1gkjdVMJnoBQ53wehm.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(491)
  ["ratio"]=>
  float(1.0183299389002)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(108919740)
  ["title"]=>
  string(39) "Feuilles de squelette isolés sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/500_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/91/97/220_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/91/97/240_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/500_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/1000_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(471)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(108919740)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/160_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/110_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-108919740-feuilles-de-squelette-isol-s-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/110_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/160_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/91/97/240_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/500_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/500_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/1000_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/91/97/240_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/160_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/500_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/91/97/1000_F_108919740_qzxCEY1hV7DE92OuvOvILoITT60wzCEf.jpg"
  ["width"]=>
  int(471)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.942)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(87938701)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/500_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/87/93/87/220_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/93/87/240_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/500_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/1000_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(87938701)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/160_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/110_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-87938701-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/110_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/160_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/93/87/240_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/500_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/500_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/1000_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/93/87/240_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/160_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/500_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/93/87/1000_F_87938701_DMSy8Rj4GnnaIOICrknu1uDxzq4z0gI4.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(109607140)
  ["title"]=>
  string(37) "Feuille de squelette isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/220_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(109607140)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/110_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-109607140-feuille-de-squelette-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/110_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607140_vEPnY4h6nI3Jyg6zmFAe8WjrjUjRJqj4.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73470496)
  ["title"]=>
  string(48) "Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/500_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/73/47/04/220_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/47/04/240_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/500_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/1000_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(344)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73470496)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/160_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/110_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73470496-feuille-de-squelette-d-coratif-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/110_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/160_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/47/04/240_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/500_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/500_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/1000_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/47/04/240_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/160_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/500_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/04/1000_F_73470496_MFveqvQh5a7IIS14nizzoz8zPATX59gI.jpg"
  ["width"]=>
  int(344)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.688)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(118679680)
  ["title"]=>
  string(61) "Collage de feuilles de squelette décoratives sur fond blanc."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/500_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/18/67/96/220_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/18/67/96/240_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/500_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/1000_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(118679680)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/160_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/110_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(142) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-118679680-collage-de-feuilles-de-squelette-d-coratives-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/110_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/160_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/18/67/96/240_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/500_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/500_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/1000_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/18/67/96/240_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/160_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/500_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/18/67/96/1000_F_118679680_97K2V5jNIQkurjc3sGB0QwwyQ56NyzGx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(95769220)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/500_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/95/76/92/220_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/95/76/92/240_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/500_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/1000_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(95769220)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/160_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/110_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-95769220-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/110_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/160_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/95/76/92/240_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/500_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/500_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/1000_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/95/76/92/240_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/160_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/500_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/92/1000_F_95769220_KUiCbn2mrUpZSVgaCH1M1gwRXDxtIS8T.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(95896907)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/500_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/89/69/220_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/89/69/240_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/500_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/1000_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(95896907)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/160_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/110_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-95896907-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/110_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/160_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/89/69/240_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/500_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/500_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/1000_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/89/69/240_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/160_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/500_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/89/69/1000_F_95896907_GV2AvvNSsRZauScnlSaw9i0KEyLB6MkD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(81032072)
  ["title"]=>
  string(45) "Feuille de squelette sur fond bleu, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/220_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(81032072)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/110_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-81032072-feuille-de-squelette-sur-fond-bleu-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/110_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/81/03/20/240_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/160_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/500_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/03/20/1000_F_81032072_bQW3fZfUWKhPxDGgQvSZyqu7yyFLhC48.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(88255339)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/500_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/25/53/220_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/25/53/240_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/500_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/1000_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(88255339)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/160_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/110_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-88255339-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/110_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/160_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/25/53/240_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/500_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/500_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/1000_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/25/53/240_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/160_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/500_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/25/53/1000_F_88255339_yz3eti0lKBunvHZvn9PJ54uXeuUOFFK4.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(83579946)
  ["title"]=>
  string(46) "Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/500_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/83/57/99/220_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/83/57/99/240_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/500_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/1000_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(83579946)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/160_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/110_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-83579946-feuilles-de-squelette-sur-fond-gris-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/110_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/160_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/83/57/99/240_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/500_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/500_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/1000_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/83/57/99/240_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/160_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/500_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/57/99/1000_F_83579946_8NrCgAjYc4YsqsIhM2DOikO1RYproXpn.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73714313)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/500_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/73/71/43/220_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/71/43/240_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/500_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/1000_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73714313)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/160_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/110_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73714313-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/110_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/160_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/71/43/240_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/500_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/500_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/1000_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/71/43/240_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/160_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/500_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/71/43/1000_F_73714313_gzgvI6z7o8Wrpg1c6PoHZ6WTAvUT85Ff.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73398593)
  ["title"]=>
  string(48) "Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/500_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/73/39/85/220_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/39/85/240_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/500_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/1000_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73398593)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/160_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/110_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73398593-feuille-de-squelette-d-coratif-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/110_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/160_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/39/85/240_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/500_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/500_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/1000_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/39/85/240_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/160_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/500_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/85/1000_F_73398593_EqYjBwJq2NvHLdjYpIfpzjf4mrEUuNMz.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(110660360)
  ["title"]=>
  string(39) "Feuilles de squelette isolés sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/220_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/240_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/1000_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(483)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(110660360)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/160_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/110_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-110660360-feuilles-de-squelette-isol-s-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/110_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/160_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/240_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/1000_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/240_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/160_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/1000_F_110660360_jERXu5fUe0np1huP9MkkfiSExzLmUtz3.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(483)
  ["ratio"]=>
  float(1.0351966873706)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(83472705)
  ["title"]=>
  string(42) "Feuille squelette sur fond gris, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/500_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/83/47/27/220_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/83/47/27/240_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/500_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/1000_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(83472705)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/160_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/110_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-83472705-feuille-squelette-sur-fond-gris-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/110_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/160_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/83/47/27/240_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/500_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/500_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/1000_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/83/47/27/240_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/160_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/500_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/83/47/27/1000_F_83472705_FA6fCrPy1F0IaGim0C9iXgtNPqV4EnQK.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73224310)
  ["title"]=>
  string(48) "Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/500_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/73/22/43/220_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/22/43/240_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/500_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/1000_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73224310)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/160_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/110_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73224310-feuille-de-squelette-d-coratif-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/110_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/160_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/22/43/240_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/500_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/500_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/1000_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/22/43/240_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/160_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/500_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/22/43/1000_F_73224310_FLosa0yE5KdouqOtICLrBwQGv5K7mVcr.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(110660386)
  ["title"]=>
  string(39) "Feuilles de squelette isolés sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/220_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/240_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/1000_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(110660386)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/160_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/110_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-110660386-feuilles-de-squelette-isol-s-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/110_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/160_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/240_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/1000_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/10/66/03/240_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/160_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/500_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/10/66/03/1000_F_110660386_bE9EJBhv5Cvt6LMQNPPinaDBEES0PIwr.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(95769551)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/500_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/76/95/220_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/76/95/240_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/500_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/1000_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(95769551)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/160_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/110_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-95769551-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/110_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/160_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/76/95/240_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/500_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/500_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/1000_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/76/95/240_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/160_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/500_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/95/1000_F_95769551_dlgBcPTyp6xvcBtsvENyWdvPuA7gfqA9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(90499144)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/500_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/90/49/91/220_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/90/49/91/240_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/500_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/1000_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(90499144)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/160_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/110_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-90499144-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/110_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/160_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/90/49/91/240_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/500_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/500_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/1000_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/90/49/91/240_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/160_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/500_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/49/91/1000_F_90499144_VrfOkg5yBOSO2MDfwAd1HNDRcvkzb7Mw.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(88970291)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/500_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/97/02/220_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/88/97/02/240_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/500_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/1000_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(88970291)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/160_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/110_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-88970291-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/110_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/160_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/88/97/02/240_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/500_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/500_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/1000_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/88/97/02/240_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/160_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/500_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/97/02/1000_F_88970291_HfA3g5Cbl2eiDaLWJDtZhm8WG1mmN9fU.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(84151118)
  ["title"]=>
  string(42) "Feuille squelette sur fond gris, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/500_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/84/15/11/220_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/84/15/11/240_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/500_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/1000_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(84151118)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/160_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/110_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-84151118-feuille-squelette-sur-fond-gris-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/110_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/160_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/84/15/11/240_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/500_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/500_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/1000_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/84/15/11/240_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/160_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/500_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/84/15/11/1000_F_84151118_AAFSl6m3s9QCvutg08NHHmfIHutXC1lC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(82631012)
  ["title"]=>
  string(45) "Feuille de squelette sur fond bleu, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/500_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/82/63/10/220_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/82/63/10/240_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/500_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/1000_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(82631012)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/160_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/110_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-82631012-feuille-de-squelette-sur-fond-bleu-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/110_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/160_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/82/63/10/240_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/500_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/500_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/1000_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/82/63/10/240_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/160_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/500_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/63/10/1000_F_82631012_RIh76HOZkO7I9cuFhQEjs2bEAqxJKk4c.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73470531)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/500_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/73/47/05/220_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/47/05/240_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/500_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/1000_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73470531)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/160_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/110_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73470531-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/110_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/160_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/47/05/240_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/500_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/500_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/1000_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/73/47/05/240_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/160_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/500_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/47/05/1000_F_73470531_VqnOOVnP7Q1qy6ydmtcWivALhgOadi8z.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(111205396)
  ["title"]=>
  string(49) "Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/220_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/240_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/1000_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(390)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(111205396)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/160_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/110_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(132) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-111205396-beau-fond-abstrait-avec-des-feuilles-de-squelette.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/110_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/160_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/240_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/1000_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/20/53/240_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/160_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/500_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/11/20/53/1000_F_111205396_VOvn98CFdRJx0zWSJYsNloCcYp4sOW9k.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(390)
  ["ratio"]=>
  float(1.2820512820513)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(109607154)
  ["title"]=>
  string(39) "Feuilles de squelette isolés sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/220_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(416)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(109607154)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/110_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-109607154-feuilles-de-squelette-isol-s-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/110_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/09/60/71/240_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/160_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/500_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/09/60/71/1000_F_109607154_QoPBczs2Ol2jsJsUNgWtcOWBsHB1UTSl.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(416)
  ["ratio"]=>
  float(1.2019230769231)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(82119134)
  ["title"]=>
  string(45) "Feuille de squelette sur fond vert, gros plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/500_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/82/11/91/220_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/82/11/91/240_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/500_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/1000_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(82119134)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/160_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/110_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-82119134-feuille-de-squelette-sur-fond-vert-gros-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/110_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/160_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/82/11/91/240_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/500_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/500_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/1000_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/82/11/91/240_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/160_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/500_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/11/91/1000_F_82119134_efwjX9HZy7zbGDKpbOIaQ8APvYB7C5Ch.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73925248)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/500_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/73/92/52/220_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/92/52/240_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/500_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/1000_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73925248)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/160_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/110_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73925248-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/110_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/160_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/92/52/240_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/500_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/500_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/1000_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/92/52/240_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/160_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/500_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/92/52/1000_F_73925248_79uFcuYqpKb5Bk0E2rLhDDlUOMlDdH0a.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73787813)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/500_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/73/78/78/220_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/78/78/240_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/500_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/1000_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73787813)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/160_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/110_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73787813-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/110_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/160_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/78/78/240_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/500_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/500_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/1000_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/78/78/240_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/160_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/500_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/78/78/1000_F_73787813_RhkSum11ryay8gxFGPB5Xi4D28DvvPjC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(95768743)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/500_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/76/87/220_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/76/87/240_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/500_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/1000_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(95768743)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/160_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/110_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-95768743-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/110_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/160_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/76/87/240_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/500_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/500_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/1000_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/76/87/240_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/160_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/500_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/76/87/1000_F_95768743_Y906JNTrMp4BgNjcAm4sYlkEPE4Ll9UA.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(90384098)
  ["title"]=>
  string(47) "Feuilles de squelette décoratives multicolores"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/500_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/90/38/40/220_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/90/38/40/240_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/500_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/1000_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(90384098)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/160_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/110_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-90384098-feuilles-de-squelette-d-coratives-multicolores.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/110_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/160_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/90/38/40/240_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/500_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/500_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/1000_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/90/38/40/240_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/160_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/500_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/40/1000_F_90384098_MG1GGIBkkdVcs44ID5xASGIVP5PWp272.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(73398619)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de feuilles de squelette décoratif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/500_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/73/39/86/220_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/39/86/240_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/500_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/1000_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(73398619)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/160_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/110_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-73398619-fond-de-feuilles-de-squelette-d-coratif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/110_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/160_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/39/86/240_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/500_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/500_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/1000_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/73/39/86/240_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/160_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/500_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/73/39/86/1000_F_73398619_d2aLM6079TAre2feVESHoHHDyOpUKMHn.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(97363902)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/500_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/97/36/39/220_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/97/36/39/240_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/500_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/1000_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(97363902)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/160_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/110_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-97363902-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/110_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/160_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/97/36/39/240_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/500_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/500_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/1000_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/97/36/39/240_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/160_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/500_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/39/1000_F_97363902_KOwyQidRYKrk8vb4znByQNjktseGtPh3.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(97363881)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/500_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/97/36/38/220_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/97/36/38/240_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/500_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/1000_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(97363881)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/160_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/110_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-97363881-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/110_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/160_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/97/36/38/240_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/500_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/500_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/1000_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/97/36/38/240_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/160_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/500_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/36/38/1000_F_97363881_aY2iuSEka0xqJKLw0oooOVQMR2nUHugi.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(96406796)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/500_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/40/67/220_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/40/67/240_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/500_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/1000_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(96406796)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/160_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/110_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-96406796-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/110_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/160_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/40/67/240_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/500_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/500_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/1000_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/40/67/240_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/160_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/500_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/40/67/1000_F_96406796_4ehHMTxraSvKjN0AWsqJAkZfnOBN9bg4.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(96280607)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/500_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/28/06/220_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/96/28/06/240_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/500_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/1000_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(96280607)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/160_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/110_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-96280607-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/110_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/160_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/96/28/06/240_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/500_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/500_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/1000_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/96/28/06/240_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/160_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/500_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/28/06/1000_F_96280607_KRo043X6fqJlqLljJLvvTcrj90r3KWhV.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(96046994)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/500_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/04/69/220_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/04/69/240_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/500_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/1000_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(96046994)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/160_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/110_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-96046994-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/110_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/160_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/04/69/240_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/500_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/500_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/1000_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/04/69/240_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/160_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/500_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/96/04/69/1000_F_96046994_sl6Un3DzxqGuiiqNVhOWQfgtToxvqRHY.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(92956718)
  ["title"]=>
  string(47) "Feuilles de squelette décoratives multicolores"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/500_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/95/67/220_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/95/67/240_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/500_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/1000_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(92956718)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/160_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/110_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-92956718-feuilles-de-squelette-d-coratives-multicolores.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/110_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/160_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/95/67/240_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/500_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/500_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/1000_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/95/67/240_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/160_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/500_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/67/1000_F_92956718_wtD5P90SnZvRn3G1e9MTXFJNXdBqMDi8.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(92956152)
  ["title"]=>
  string(47) "Feuilles de squelette décoratives multicolores"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/500_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/95/61/220_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/95/61/240_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/500_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/1000_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(92956152)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/160_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/110_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-92956152-feuilles-de-squelette-d-coratives-multicolores.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/110_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/160_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/95/61/240_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/500_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/500_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/1000_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/95/61/240_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/160_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/500_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/92/95/61/1000_F_92956152_NhW3JyzvXprtsrYmqIteI5TndPfizajD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(90384123)
  ["title"]=>
  string(47) "Feuilles de squelette décoratives multicolores"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/500_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/90/38/41/220_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/90/38/41/240_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/500_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/1000_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(90384123)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/160_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/110_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-90384123-feuilles-de-squelette-d-coratives-multicolores.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/110_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/160_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/90/38/41/240_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/500_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/500_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/1000_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/90/38/41/240_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/160_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/500_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/38/41/1000_F_90384123_AJSfHTWna65yJ3nqDeWlSHpzhKAo0MW0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(90048812)
  ["title"]=>
  string(47) "Feuilles de squelette décoratives multicolores"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/500_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/90/04/88/220_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/90/04/88/240_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/500_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/1000_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(90048812)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/160_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/110_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-90048812-feuilles-de-squelette-d-coratives-multicolores.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/110_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/160_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/90/04/88/240_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/500_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/500_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/1000_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/90/04/88/240_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/160_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/500_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/90/04/88/1000_F_90048812_BRvGox8sTGtchPPGAe3WulWbEdSRWHfY.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(88793353)
  ["title"]=>
  string(30) "Résumé squelette laisse fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/500_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/79/33/220_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/79/33/240_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/500_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/1000_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(88793353)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/160_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/110_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1104-feuille-de-veine-decorative-88793353-r-sum-squelette-laisse-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/110_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/160_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/79/33/240_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/500_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/500_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/1000_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/79/33/240_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/160_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/500_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/79/33/1000_F_88793353_PdP4MOK5UUssDCgUxU0Nuzi9wQ6Lqfq6.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
}
Coussins décoratifs Feuille de veine décorative - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Collecties

Coussins décoratifs Feuille de veine décorative personnaliser à vos dimensions ✓ Qualité photoréaliste de l\'impression ✓ Choisissez parmi 100 millions de photos ✓ Commandez directement auprès du fabricant ✓ Garantie de satisfaction à 100%Livraison rapideBesoin d\'aide? Nos conseillers sont heureux de vous aider
Shop per categorie
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille squelette sur fond vert, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille squelette sur fond vert, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette favorite favorite

  Coussins décoratifs Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette favorite favorite

  Coussins décoratifs Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette isolé sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette isolé sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette isolés sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette isolés sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette isolé sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette isolé sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Collage de feuilles de squelette décoratives sur fond blanc. favorite favorite

  Coussins décoratifs Collage de feuilles de squelette décoratives sur fond blanc.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette sur fond bleu, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette sur fond bleu, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette sur fond gris, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette isolés sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette isolés sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille squelette sur fond gris, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille squelette sur fond gris, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette décoratif isolé sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette isolés sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette isolés sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille squelette sur fond gris, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille squelette sur fond gris, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette sur fond bleu, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette sur fond bleu, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette favorite favorite

  Coussins décoratifs Beau fond abstrait avec des feuilles de squelette

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette isolés sur blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette isolés sur blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuille de squelette sur fond vert, gros plan favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuille de squelette sur fond vert, gros plan

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette décoratives multicolores favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette décoratives multicolores

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de feuilles de squelette décoratif favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de feuilles de squelette décoratif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette décoratives multicolores favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette décoratives multicolores

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette décoratives multicolores favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette décoratives multicolores

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette décoratives multicolores favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette décoratives multicolores

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Feuilles de squelette décoratives multicolores favorite favorite

  Coussins décoratifs Feuilles de squelette décoratives multicolores

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Résumé squelette laisse fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Résumé squelette laisse fond

  à partir de 38.95€ 31.16€